Polub mnie!

niedziela, 16 marca 2014

Nauka pływania

„Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa” Hbr 12,1-2 (UBG)

Bóg wzywa nas do pływania, a nie zaledwie taplania się w oceanie życia. Na płytkiej wodzie, mamy tendencję do kontroli, ponieważ możemy dotknąć dna.

sobota, 8 marca 2014

Próby i trudne chwile!

„Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie; Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków.” (Jk 1,2–4 UBG)

Trudne chwile w życiu – wszyscy przez nie przechodzimy. Dlaczego one się zdarzają? Uczę się, że Bóg jest większy niż jakiekolwiek moje problemy. On zawsze jest ze mną. On zawsze mnie kocha i pragnie mi pomóc wziąć coś negatywnego w moim życiu i użyć tego, aby na końcu zrobić coś naprawdę dobrego.

niedziela, 2 marca 2014

Bezpieczni w Nim

„Bo przez Niego wszystkie rzeczy zostały stworzone, zarówno w niebie jak i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, panowania, władcy czy władze; wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Jest On przed wszystkimi rzeczami i W NIM wszystko trzyma się razem.” (Kol 1,16–17 ESV)

Wielu z nas zostało nabranych na myślenie, że diabeł wygrywa. Zostaliśmy nabrani, aby myśleć, że kiedy pojawiają się trudności w naszym życiu, czy to fizyczne, umysłowe czy duchowe, to on ma ostatnie słowo. Zostaliśmy nabrani, aby myśleć, że to on jest ostatecznym decydentem w sprawach naszych radości, naszego szczęścia, naszego powodzenia i naszej tożsamości!

sobota, 1 marca 2014

Odłączyć się, aby się podłączyć?

„Uspokójcie się i uznajcie, że Ja jestem Bogiem” (Ps 46,10 UBG)
„Milczenie duszy czyni głos Boga bardziej wyraźnym” (DA 363/ŻJ 260)

Mój znajomy, który jest pastorem, podesłał mi obrazek ukazujący mężczyznę siedzącego w swoim wygodnym fotelu, przy włączonym telewizorze. Jego laptop ma otwartą stronę Facebooka. Jego iPod podłączony jest do jego słuchawek, a obok niego jest włączone radio. Biblia, na której położone są jeszcze dwie inne książki, leży na podłodze. W tle Jezus woła tego mężczyznę, a on rozważa myśl, zastanawiając się dlaczego nie może usłyszeć Boga.

piątek, 26 kwietnia 2013

Niepowodzenie nie musi oznaczać przegranej!

Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie. (Prz 24,16 BW)

Masz to wprost z Pisma Świętego. Niepowodzenie nie musi oznaczać przegranej. Zapytaj tylko ojca naszej wiary, Abrahama. Kiedy na ziemski sposób (w ciele), wyprodukował Ismaela, Bóg podniósł go z upadku i przez Boską łaskę mógł wydać na świat Izaaka.

czwartek, 18 kwietnia 2013

Poziomy miłości!

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo. Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół. (Łk 6,32.33.35 UBG)

Dochodzę do wniosku, że nie jesteśmy naprawdę bezpieczni, dopóki nie będziemy kochać tych, którzy nas ranią, drwią z nas, grożą nam, sprzeciwiają się nam i zadają nam ból.

środa, 17 kwietnia 2013

Tylko dwie możliwości

Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. (Mt 12,30 UBG)

Kiedy patrzymy na ten świat, widzimy go poprzez inne soczewki, niż robi to Bóg. Kiedy ty czy ja widzimy osobę, widzimy ją inaczej, niż robi to Bóg. Widzimy białego i czarnego, protestanta i katolika, demokrata i republikanina. Widzimy liberała i konserwatystę, komunistę lub z republiki demokratycznej, Żyda lub poganina, z drużyny Green Bay Packers lub Chicago Bears. Widzimy bogatego i biednego, bardzo inteligentnego lub przeciętnego Kowalskiego, utalentowanego lub nie tak bardzo utalentowanego. Ale nie Jezus!

wtorek, 16 kwietnia 2013

Nigdy nie jest za późno

Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. (1J 1,9 UBG)

Wielu ludzi zastanawia się: „Czy nie jest dla mnie za późno?” „Czy jest za późno dla Boga, aby mógł coś ze mną zrobić?” Te pytania są wynikiem szczerych poszukiwań, kiedy ludzie myślą, że tak wiele ich upadków spowodowało stratę, danego im przez Boga przeznaczenia. Jednak odpowiedź jest bardzo prosta. „Nie, nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno dla Boga”.

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Niepewność!

To wam powiedziałem, abyście mieli POKÓJ WE MNIE. Na świecie będziecie mieć UCISK, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. (J 16,33 UBG)

Każdy z nas, w taki czy inny sposób doświadcza niepewności. Nie znam dziś osoby na tej planecie, która nie zmagałaby się ze szczękami niepewności. Niektórzy doświadczają niepewności w pracy, niepewności w finansach, niepewności w związku ze zdrowiem, niepewności w relacjach, niepewności w Chrześcijańskim chodzeniu, niepewności w sprawie rządu, niepewności w kwestii przyszłości, niepewności w małżeństwie i rodzinie, niepewności w kościele, a niektórzy doświadczają niepewności w kwestii życia i śmierci.

niedziela, 14 kwietnia 2013

Dojdź do tego

Wszystko jest marnością oraz pogonią za wiatrem. (Koh 2,17 NBG)

Salomon doszedł do tego przy końcu swojego życia! Billy Graham doszedł do tego przy końcu swojego życia! A co z tobą i ze mną? Czy zamierzamy „dojść do tego”? Czy możemy wyciągnąć naukę z naszej przeszłości i teraźniejszości? Czy będziemy uczyć się na błędach tych, którzy odeszli przed nami?