Polub mnie!

piątek, 26 kwietnia 2013

Niepowodzenie nie musi oznaczać przegranej!

Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie. (Prz 24,16 BW)

Masz to wprost z Pisma Świętego. Niepowodzenie nie musi oznaczać przegranej. Zapytaj tylko ojca naszej wiary, Abrahama. Kiedy na ziemski sposób (w ciele), wyprodukował Ismaela, Bóg podniósł go z upadku i przez Boską łaskę mógł wydać na świat Izaaka. Kiedy Mojżesz, zgodnie ze swoją wolą, zamordował egipskiego strażnika, Bóg wciąż chciał przygotować go do wyratowania Jego ludu z niewoli. Kiedy Aaron, w słabości swojego charakteru i w uległości presji otoczenia, dał przyzwolenie na bałwochwalcze oddanie czci złotemu cielcowi, Bóg przywrócił go i stał się on najwyższym kapłanem Izraela! Po tym jak Eliasz wyzwał i pokonał 450 proroków Baala, jak również skonfrontował się z Achabem, uciekł w strachu przed groźbami Jezebel i stał się tak przygnębiony, że życzył sobie śmierci. Jednak Bóg odnowił Eliasza i następnie zabrał go do nieba w ognistym rydwanie, bez oglądania śmierci.

Manasses był najgorszym Królem Izraela. Ożywił on kult bożków i sprofanował wszystkie święte rzeczy Pana. Złożył w ofierze swojego syna Molochowi, praktykował wróżbiarstwo, używał magi, komunikował się z duchami oraz mediami i przelał wiele niewinnej krwi. Asyryjczycy pojmali Manassesa, włożyli pierścień w jego nozdrza i uprowadzili go do Babilonu. Kiedy w swoim utrapieniu żałował, uniżył się i błagał Pana, Bóg przywrócił Manassesa na jego tron i naprawił on całe zło, jakiego dokonał.

Dawid, który był pasterzem, zabójcą Goliata i Królem Izraela popadł w cudzołóstwo, popełnił morderstwo, a następnie ukrył je. Jednak przez wyznanie grzechu i żal, Dawid nie tylko został przywrócony, ale został nazwany mężczyzną według Bożego serca. Następnie mamy śmiałego, zuchwałego i pewnego siebie Piotra. Nie tylko odciął ucho sługi, (wierzę, że miał zamiar odciąć mu głowę) ale zdradził Jezusa i to nie raz, nie dwa, ale trzy razy. Co Jezus zrobił z Piotrem? „A Pan odwrócił się i SPOJRZAŁ na Piotra” (Łk 22,61 UBG). Współczujące SPOJRZENIE Jezusa przeszyło serce Piotra i powstrzymało jego upadek od zguby. Tak, TAK, TAK!

Bóg nie tylko SPOJRZAŁ na Piotra, ale Jego niesamowita łaska usłyszała i odpowiedziała największemu grzesznikowi, takiemu jak Manasses! Boża wielka miłość, przebaczenie i łaska, odwróciły lata celowej rebelii Manassesa od bycia całkowicie przegranym i tak też może On uczynić z każdym z nas. Z Bogiem nigdy nie jest „jeden upadek i po tobie”. Nie, z Bogiem, twój upadek nie musi być zgubny, ani twoje niepowodzenie wieczną przegraną.

Twoje niepowodzenie nie musi stanowić twojej charakterystyki! Boża odnawiająca łaska jest tym, co cię definiuje! Zresztą zapytaj Marię Magdalenę. Jego łaska, z jej współpracą odmieniła życiową prostytutkę w cnotliwą kobietę, która poszła za Jezusem, nawet kiedy uciekli uczniowie. Zapytaj Opętanych o odnawiającą łaskę. Od razu stali się ewangelistami. To dlatego jestem naśladowcą Jezusa, a nie Muzułmaninem, Hindusem czy Buddystą. Nadzieja dla upadłych – to ja, to ty – jest celem Ewangelii Jezusa Chrystusa. NIKT nie jest wykluczony. Każdy, kto wyznaje swój grzech i żałuje, może zostać odnowiony. „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości” (1J 1,9 UBG).

W najwspanialszej książce, jaka kiedykolwiek została napisana o życiu Jezusa Chrystusa, napisane jest, że: „UZDROWIENIE (ang. restoration – odnowienie lub przywrócenie – przyp. tłum.) jest sednem Ewangelii” (DA 824/ŻJ 592). JEŻELI wielcy mężowie tacy jak Abraham, Mojżesz, Aaron, Eliasz, Dawid i Piotr mogą upaść i zostać przywróceni, to my wszyscy możemy nabrać nadziei i odwagi. Następnie, pełni nadziei możemy zobaczyć, że nasz Bóg może i uczyni to samo dla ciebie i dla mnie. Jeżeli to nie jest wystarczające, aby zachęcić każdego z nas, to potrzebujemy tylko spojrzeć na najgorszego z ich Króli – Manassesa. Pomimo głębokości jego całkowitej deprawacji i podłości, Bóg przywrócił go na tron i użył go, aby cofnąć wszystko, co uczynił.

Bóg chce użyć naszych porażek, aby nas uczyć, a nie pozostawiać w nich! Bóg przez Swoją przywracającą łaskę chce nas zachęcić do Powstania, Wyznania naszego grzechu, Żałowania i abyśmy teraz zostali Jego narzędziem sprawiedliwości. To właśnie mówi mi Bóg, przez porażki tych siedmiu mężczyzn.

– Nie pozostawaj zakładnikiem twoich niepowodzeń. Mam plan dla twojego życia! Możesz mieć przyszłość ze Mną! U Mnie nigdy nie obowiązuje zasada: „Raz zawiedziesz i po tobie”. To właśnie szatan powiedział Judaszowi. To nie jest ewangelią – zbawczą ewangelią Jezusa Chrystusa. Nie, to oznacza, że jak zgrzeszyłeś, to zawsze będziesz grzeszył.

Czy my wszyscy możemy czerpać odwagę z tych Biblijnych przykładów charakterów? Mogliśmy zostać przewróceni, ale nie jesteśmy znokautowani! Bóg tych siedmiu mężczyzn jest również naszym Bogiem, w szczególności w czasie naszych upadków. Rozważ, co Jezus powiedział Piotrowi w pokoju na górze, w noc przed tym jak został On ukrzyżowany: „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się NAWRÓCISZ, utwierdzaj swoich braci” (Łk 22,31-32 UBG). Tak, kogokolwiek Bóg odnawia, przywraca go do Siebie i używa.

Prorok Micheasz potwierdza to kiedy mówi: „Nie wesel się ze mnie, nieprzyjaciółko moja! Jeślim upadł, powstanę; jeśli siedzę w ciemnościach, Pan jest światłością moją. (…) Wywiedzie mnie na światło, ujrzę sprawiedliwość Jego. Ujrzy to nieprzyjaciółka moja, a wstyd okryje tę, która do mnie mówi: 'Gdzież jest Pan, Bóg twój?'” (Mi 7,8-10 BG) Innymi słowy, niepowodzenie, NIE musi oznaczać przegranej i upadek nie musi być zgubny. Przez umożliwiającą Bożą łaskę, połączoną z całkowitym poddaniem i zależnością od Niego, my wszyscy możemy odnieść sukces, pomimo tego, że upadliśmy!


Radujący się w Nim,
Jim i Sally.


Artykuł ten jest e–mailem wysłanym do subskrybentów ELM. Jeżeli chcesz się zapisać wejdź tutaj.

Autor: Jim i Sally Hohnberger
Tłumaczenie: Artur Szymczak

Artykuł pochodzi z:
Empowered Living Ministries www.EmpoweredLivingMinistries.org
e–mail: office@EmpoweredLivingMinistries.org
telefon: +1 970–615–0046